حضور دانش آموزان در کلاس درس با رعایت دستورالعمل های بهداشتی
حضور دانش آموزان در کلاس درس با رعایت دستورالعمل های بهداشتی
بازگشایی
بازگشایی

مراسم بازگشایی سال تحصیلی جدید (1400-1399)

نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت
نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت

 

نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام)

مرحله ناحیه ای

سال تحصیلی 99-98

امام زمان (عج)
امام زمان (عج)
به یاد امام زمان (عج)
24
تیر
تصاویر معرفی مدرسه

دبیرستان صدرای 5 (دوره اول)

ویدئو معرفی
ویدئو معرفی

ویدئو معرفی دبیرستان صدرای 5 (دوره اول)

نفرات برتر آموزشی

نفرات برتر آموزشی

براساس معدل کل و امتیازات نهایی

سال تحصیلی 99-98

تقدیر از دانش آموزان

تقدیر از دانش آموزان 

نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت

 

نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت (علیهم السلام)

مرحله ناحیه ای

سال تحصیلی 99-98